Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến infoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Hàng tiêu dùng

22/02/2024
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng dầu ăn

Khảo sát được thực hiện tháng 02/2024 bởi infoQ Việt Nam

15/11/2023
Khảo sát nhu cầu mua và sử dụng sữa tươi

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2023 bởi infoQ Việt Nam

21/09/2023
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và tiêu dùng bánh Trung thu

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2023 bởi InfoQ Việt Nam

23/08/2023
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng dầu gội đầu

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2023 bởi InfoQ Việt Nam

27/07/2023
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước rửa chén

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

07/07/2023
Fast food survey report

This survey was conducted in May, 2023 by InfoQ Vietnam

27/07/2021
Báo cáo nghiên cứu nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến trong đại dịch Covid-19

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2021 bởi InfoQ Việt Nam

05/09/2018
Khảo sát về bánh trung thu Tháng 9/2017

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2017

23/03/2016
Khảo sát thói quen sử dụng bao cao su

Khảo sát được thực hiện vào tháng 5.2013

18/03/2016
Khảo sát tìm hiểu thói quen tiêu dùng bia

Khảo sát được thực hiện vào tháng 10/2013

18/03/2016
Khảo sát nhu cầu đồ chơi trẻ em

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2015

top pageTop