Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến InfoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Hàng tiêu dùng

Báo cáo nghiên cứu nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến trong đại dịch Covid-19

27/07/2021

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và tiêu dùng bánh Trung thu

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2023 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng dầu gội đầu

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2023 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước rửa chén

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop