Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến infoQ.vn

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN ĐIỂM THƯỞNG

Điều kiện để nhận điểm thưởng


- Thành viên có từ 500 điểm trở lên và có thể đổi điểm theo các cấp bậc: 500 điểm, 1000 điểm, 1500 điểm, 2000 điểm,…
- Thành viên có tài khoản hợp lệ, được quy định rõ trong mục Chính sách và quy định chung.

Quy đổi điểm thưởng


Hiện tại infoQ chỉ có hai hình thức đổi điểm: đổi thành thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Chi tiết về hình thức đổi điểm qua tài khoản ngân hàng bạn xem tại đây.

Thời gian nhận được thưởng


- Nếu thành viên đăng kí nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, tiền sẽ được chuyển về tài khoản của thành viên trong vòng 24 giờ nếu là ngày làm việc và vào ngày làm việc tiếp theo nếu vào ngày nghỉ.
- Nếu thành viên đăng kí nhận thẻ điện thoại, chúng tôi sẽ tiến hành gửi mã thẻ cào vào thời gian sau:
Đăng ký đổi điểm từ ngày 26 tháng trước đến ngày 10 tháng này: Nhận thẻ cào điện thoại vào ngày 20 tháng này.
Đăng ký đổi điểm từ ngày 11 đến ngày 25 tháng này: Nhận thẻ cào điện thoại vào ngày 5 tháng tiếp theo.

top pageTop