Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến InfoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Hàng tiêu dùng

Fast food survey report

07/07/2023

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và tiêu dùng bánh Trung thu

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2023 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng dầu gội đầu

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2023 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước rửa chén

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop