Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến infoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Quảng cáo & Truyền thông

Khảo sát về ảnh hưởng của KOLs

19/11/2021

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về quảng cáo trên truyền hình

Khảo sát được thực hiện tháng 6-2020 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Báo cáo nghiên cứu social media marketing 2013

Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7-8/2013

top pageTop