Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến infoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đời sống xã hội

Khảo sát ý kiến về kỳ thi Tuyển sinh Đại học

10/08/2020

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát mức độ hài lòng trong công việc

Khảo sát được thực hiện tháng 01/2024 bởi infoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát tác động của truyền thông đến ý thức chống dịch Covid của thanh niên

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2021 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Kết quả khảo sát nhu cầu mua bất động sản

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop