Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến infoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Dịch vụ

Khảo sát độ nhận biết thương hiệu, thói quen sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ví điện tử

10/10/2023

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ

Khảo sát được thực hiện tháng 1-2022 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát mức độ hài lòng với dịch vụ Ngân hàng

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2020 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát nhu cầu học ngoại ngữ

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2017

top pageTop