Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến infoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Bán lẻ

Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia

15/07/2020

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thái độ và nhu cầu đối với xe điện

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2024 bởi infoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về tình hình sử dụng và nhu cầu mua xe máy của người tiêu dùng Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 11/2023 bởi infoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước giặt

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop