Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến InfoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Bán lẻ

Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia

15/07/2020

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước giặt

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về cà phê hòa tan

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2021 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Báo cáo nghiên cứu về trải nghiệm các trang bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop