Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến InfoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Bán lẻ

Báo cáo nghiên cứu về trải nghiệm các trang bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

11/08/2021

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước giặt

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát về cà phê hòa tan

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2021 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi InfoQ Việt Nam với 6.184 người tham gia

top pageTop