Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến InfoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Bán lẻ

Báo cáo nghiên cứu thói quen sử dụng mỹ phẩm

29/09/2016

Các báo cáo khác

infoq
Báo cáo nghiên cứu về trải nghiệm các trang bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi công ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM với 6.184 người tham gia

infoq
Báo cáo nghiên cứu thị trường điện máy 2013

Khảo sát được thực hiện tháng 5/2013

top pageTop