logo slogan
eva adam
support_gtdt support
Tin tức [KẾT QUẢ] Chương trình Happy Hour tuần 1 tháng 8

Loa loa loa 

 

 ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH; "HAPPY HOUR" RỒI CẢ NHÀ ƠI

 

Phần thưởng cho chương trình giờ vàng may mắn là Mã khão sát x5 nhé

 

Danh sách 100 thành viên Nhận được mã khảo sát may mắn 

https://drive.google.com/open?id=1fakei_qrvEbR2t1-V4N5iK7o499cqp3C

 

top

Bản quyền năm 2018 của công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. Bản quyền đã được bảo mật.