logo slogan
eva adam
support_gtdt support
Tin tức Game Giới thiệu bạn: Mã x 40 điểm

Game Giới thiệu bạn

Được ăn cả -  Ngã về không

Mã x 40 điểm

Bạn Có muốn tìm hiểu thêm không ?????

 

Thể lệ tham gia Game

 

Điều kiện tham gia:

- Bạn phải là thành viên của InfoQ.

- Đăng ký tham gia InfoQ: http://bit.ly/2lSTnU9

- Bạn phải đạt từ 100 điểm trở lên

Thời gian tham gia

Từ 9h00 ngày 06-11-2017 đến hết 9h00 ngày 08-11-2017

Cá cược:

- Bạn sẽ chỉ được tham gia cá cược 1 lần duy nhất.

- Bạn tự đưa ra một con số tương ứng với số bạn mà bạn nghĩ là mình sẽ giới thiệu được khi tham gia game “Được ăn cả - Ngã về không”.

- Nếu bạn giới thiệu được bằng hoặc hơn số bạn mà bạn cá cược thì số bạn đó sẽ nhân với 40 điểm để ra số điểm bạn nhận được.

- Nếu bạn không giới thiệu được bằng số bạn mà bạn đã cá cược hoặc có hành vi gian lận thì số bạn mà bạn cá cược nhân với 40 điểm là số điểm mà bạn sẽ bị trừ.

Phần thưởng:

 Mã x 40 điểm

VD: Bạn cược giới thiệu được 4 người bạn, tức là bạn sẽ lấy 4x40=160 điểm. Bạn sẽ nhận được 160 điểm khi bạn đạt được con số cá cược hoặc bị trừ 160 điểm nếu bạn không đạt tới con số mà bạn cá cược hoặc bạn gian lận trong việc giới thiệu bạn.

Thời gian cộng điểm:

Bạn sẽ nhận được điểm vào ngày 09-11-2017 sau khi InfoQ hoàn thành kiểm tra các tài khoản mà bạn giới thiệu.

*Lưu ý:

- Game hoàn toàn riêng biệt và bạn sẽ không nhận được thêm điểm từ phần cộng điểm Giới thiệu bạn.

- Trong thời gian tham gia game bạn sẽ không được đổi điểm.

Click vào link để xem bí kíp Giới thiệu bạn hiệu quả nhất:  http://bit.ly/2iojVb2

 

Bạn Có sẵn sàng tham gia cá cược không????

 

Click vào link để tham gia Game: https://infoq.vn/game-ca-cuoc.html 

top

Bản quyền năm 2018 của công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. Bản quyền đã được bảo mật.