Tiếng Việt English

RESEARCH AND REPORTS

STT Name research Field Details limit download Download
1 Báo cáo nghiên cứu thị trường game mobile Giải trí, Game / Game mobile Details Free Download report
2 Báo cáo nghiên cứu thị trường điện máy trực tuyến Kinh doanh bán lẻ, Kinh doanh điện máy trực tuyến / Điện máy trực tuyến Details Free Download report
3 Social Media Marketing Report (Viet Nam 2013) Social media, marketing / Details Free Download report
4 Báo cáo nghiên cứu nghề nghiệp Nhân sự / Xã hội / Details Free Download report
5 Báo cáo nghiên cứu nhanh về dịch vụ cưới hỏi Kinh doanh / Dịch vụ / Details Free Download report
6 Báo cáo nghiên cứu nhanh về thói quen sử dụng bao cao su Xã hội/Giáo dục giới tính / Details Free Download report
7 Báo cáo nghiên cứu nhanh về thói quen khám sức khỏe của người dân Xã hội / Y tế / Details Free Download report
8 Báo cáo nghiên cứu nhanh về tình hình sử dụng dịch vụ Internet Kinh doanh/Dịch vụ / Details Free Download report
9 Báo cáo nghiên cứu nhanh về thói quen tiêu dùng bia FMCG/ Hàng tiêu dùng / Details Free Download report
10 Báo cáo nghiên cứu thị trường hàng thời trang trẻ em Kinh doanh bán lẻ/ Kinh doanh thời trang / Details Charged Download report
1 | 2