Chào mừng bạn đến Cộng đồng khảo sát trực tuyến InfoQ.vn

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đời sống xã hội

Khảo sát thái độ của người dân đối với lệnh cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4

08/04/2020

Các báo cáo khác

infoq
Khảo sát tác động của truyền thông đến ý thức chống dịch Covid của thanh niên

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2021 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Kết quả khảo sát nhu cầu mua bất động sản

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

infoq
Khảo sát ý kiến về kỳ thi Tuyển sinh Đại học

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop