logo slogan
eva adam
support_gtdt support
Giải trí Truyện cười next Mệt không??????

Chỉ là người khách này quan tâm tới nhân viên mà thôi ^^!

----------------------------------------------------

Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh gác thang máy:

- Lên xuống mãi thế này anh có mệt không…

- Thưa mệt ạ.

- Lên mệt hơn phải không…

- Thưa không ạ.

- Vậy thì xuống mệt hơn à…

- Thưa không ạ.

- Khi ngừng…

- Thưa không ạ.

- Thế thì khi nào anh mệt…

- Khi gặp những người hỏi nhiều..

top

Bản quyền năm 2018 của công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. Bản quyền đã được bảo mật.