logo slogan
eva adam
support_gtdt support
Giải trí Truyện cười next Cướp đây !!!!!

Nửa đêm có tiếng gõ cửa, ông chủ nhà cẩn thận không mở cửa mà chỉ hỏi:
– Ai đó?
– Cướp đây
– Muốn gì?
– 15 cây vàng
– Một tạ rưỡi được không?
– Không đùa, nếu “câu giờ” thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu trụi đấy.
– Tôi không đùa. Một tạ rưỡi vàng có được không?
– Vậy thì mang ra đây.
(Ông chủ nhà quay sang vợ)
– Em yêu, cục vàng của anh, ra gặp họ đi!

top

Bản quyền năm 2017 của công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. Bản quyền đã được bảo mật.