Mã số 31: Chu Khánh Linh
Hiện đang có 82 bình chọn!
Tên thật Chu Khánh Linh
Ngày sinh 5/9/1993
Chia sẻ: Là một sinh viên,ngoài việc học tập và rèn luyện trên lớp thì tôi thấy việc tham gia vào những công việc mang tính chất xã hội là một việc nên làm bởi vì nó không quá khó,không tốn quá nhìu thời gian,mà còn có thể giúp cho xã hội tốt đẹp hơn.Chắc các bạn đã từng nhìn thấy hay đã có lần tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,kêu gọi mọi người bảo vệ nguồn nước và không khí,các hoạt động tự thiện,tình nguyện … đọc thêm