Mã số 26: Nguyễn Thị Nhâm
Hiện đang có 32 bình chọn!
Tên thật Nguyễn Thị Nhâm
Ngày sinh 05/09/1992
Chia sẻ: Được mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện mình cảm thấy rất vui và có ý nghĩa. Mỗi lần tham gia các hoạt động do đoàn trường tổ chức hay tại địa phương sinh sống là một lần trải nghiệm mới. Mỗi hoạt động là một cảm xúc khác nhau nhưng nó đều có ý nghĩa xây dựng cuộc sống văn minh, tốt đẹp và giàu tình người. Với các hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom rác thải, phân loại rác thải, dọn dẹp vệ sinh đường phố…. giúp mình nhận ra cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bảo vệ môi trường, điều nà đọc thêm